Comissió d'Indicadors de Qualitat Assistencial d'Atenció Primària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comissió Tècnica d'Indicadors de Qualitat Assistencial d'Atenció Primària

La Comissió Tècnica d'Indicadors de Qualitat Assistencial d'Atenció Primària és una comissió multidisciplinària, constituïda per professionals sanitaris d'atenció primària i tècnics de suport de totes les àrees de salut. Aquesta comissió actua com a òrgan col·legiat assessor de la Direcció d'Assistència Sanitària

Objectiu

L'objectiu de la Comissió és definir, desenvolupar i implementar els indicadors de qualitat assistencial d’Atenció Primària a l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquests indicadors mesuren la qualitat de l'assistència sanitària dels equips d’Atenció Primària, partint de criteris i estàndards fonamentats en l'evidència científica disponible. 

Normativa

Resolució del director general per la qual es crea la Comissió Tècnica d'Indicadors de Qualitat Assistencial d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears, de 22 de febrer de 2018.