Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Guia per a la prevenció i el primer abordatge de la conducta suïcida  als centres educatius   de les Illes Balears

Guia per a la prevenció i el primer abordatge de la conducta suïcida als centres educatius de les Illes Balears

Segons lOrganització Mundial de la Salut, més de 800.000 persones moren cada any per suïcidi, que és la tercera causa de mort entre joves de 15 a 19 anys.

 

L’any 2018, el suïcidi va ser la principal causa de mort no natural a Espanya. La taxa estatal va ser de 7,57 persones mortes per cada 100.000 habitants és a dir, es van comptabilitzar 3.539 defuncions per aquesta causa. A les Illes Balears aquell mateix any van morir 71 persones per suïcidi; la taxa va ser de 6,29 per cada 100.000, però la del grup d’edat de 15 a 19 anys va ser de 7,01 per cada 100.000.

 

S’estima que per cada suïcidi hi ha hagut entre 10 i 30 temptatives. Aquesta xifra ascendeix fins a un interval de 100 a 200 temptatives per cada suïcidi en l’adolescènciaA més, per cada suïcidi queden afectades per sempre entre 6 i 10 persones de lentorn de la víctima, que també esdevenen víctimes supervivents de la pèrdua. Per tant, es tracta dun problema greu de salut pública, que cal abordar. 

 

Se sap que els suïcidis es poden prevenir. Però perquè les respostes siguin eficaces es requereix una estratègia integral multisectorial de prevenció d’àmbit estatal.

 

Lany 2014, lOrganització Mundial de la Salut va declarar la prevenció del suïcidi com un imperatiu global i va instar tots els estats del món a impulsar i establir estratègies integrals de prevenció. Per aquest motiu, la Conselleria de Salut i Consum —per mitjà del Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears 2016-2022— va decidir prioritzar la creació de lObservatori del Suïcidi en el si del Servei de Salut de les Illes BalearsAlguns dels seus objectius són impulsar accions encaminades a la prevenció, la detecció i labordatge de la conducta suïcidaelaborar protocols dactuació per a diferents colectius vulnerables, i millorar els canals de derivació, comunicació i gestió de casos entre els professionals de la salut i els daltres àmbits. 

 

Aquesta guia està dirigida als professionals dels centres educatius (docents, equips dorientació, personal no docent, etc.) i al conjunt de professionals que, duna manera o duna altra, estan vinculats a aquests (equips de Consulta Jove, policies tutors, treballadors socials, educadors de carrer, etc.). 

 

Tots podem tenir un paper important en la prevenció del suïcidi, perquè és un problema global i multicausal, en el qual és difícil intervenir i per això són essencials la difusió apropiada de la informació i la sensibilització del problema a fi que els programes de prevenció tenguin èxit.

 

Els programes de prevenció, leducació per a la salut i la millora de la convivència als centres educatius obtenen més bons resultats amb la participació de la comunitat i laprovació dels equips directius i la comunitat educativa (famílies, personal docent i alumnat)Seguint aquesta directriu, a les Illes Balears disposam del programa CEPS (per Centres Educatius Promotors de la Salut), que pretén facilitar que tota la comunitat educativa adopti models de vida saludables en un entorn favorable per a la salut. 

 

Cal considerar que l’establiment de diferents estratègies preventives i una intervenció ràpida i decidida del professorat poden arribar a salvar vides d’alumnes. En alguns casos, la intervenció consistirà a avisar la seva família qui en té la tutela legal bé activar els serveis demergències o sanitaris oportuns perquè valorin la situació i hi intervenguin. La majoria dels centres educatius tenen identificats els seus propis recursos de zona: equips dels centres de salut, que els poden assessorar en temes relacionats amb la salut; policies especialitzats en la infància, i serveis socials i de protecció de menors. Així mateix, alguns centres d’educació secundària disposen de Consulta Jove, en la qual es poden detectar alumnes en risc autolític emprendre les actuacions oportunes quan sidentifiquin casos, coordinant-se amb lequip de salut, CoorEducaSalutMental o altres dispositius. 

 

Aquesta guia pretén facilitar informació sobre la conducta suïcida, facilitar les claus per reconèixer-ne els factors de risc, donar a conèixer els factors protectors, mostrar la manera d’afrontar el problema i indicar com actuar en cada situació que es detecti, tot això en l’àmbit dels centres educatius de les Illes Balears.

 

 

Descarregar la Guia per a la prevenció i el primer abordatge de la conducta suïcida als centres educatius de les Illes Balears