Cartera de serveis complementària en prestació de transport

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Requisits per a la percepció de les compensacions per desplaçament

Per percebre la compensació per desplaçament s’han de donar les següents circumstàncies:

 

  1. Que el trasllat per rebre assistència sanitària fora de l’àrea de salut de la localitat de residència hagi estat autoritzat pel Servei de Salut de les Illes Balears.
  2. Les compensacions s’han d’aplicar també als acompanyants quan, per la situació assistencial del pacient, sigui imprescindible l’ajuda d’una altra persona durant el desplaçament i hagi estat autoritzat pel Servei de Salut de les Illes Balears. En tot cas, s’ha d’autoritzar el trasllat amb acompanyant quan el pacient sigui menor de 18 anys o incapacitat legal.

 

Normativa

Decret 41/2004, de dia 23 d'abril, pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears