Convocatories de concurs de trasllats

Convocatòria Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de radiodiagnòstic

Dades generals

Data: 16/08/2018

Estat: Arxivada

Categoria: Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de radiodiagnòstic

Procés: Concurs

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 17/08/2018

Data fi: 17/09/2018

Total Files Count :
Total Size :